Els Nostres gats en els Medis Publicitaris

Railroad Bill Els Quatre Gats

 

  

Melinda Els Quatre Gats i Hedwig Els Quatre Gats (apodada Duque pel publicista)